8. Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodikou Mojžíšové - cvičení podle Mojžíšové

 8. Léčba některých druhů funkční ženské sterility metodikou Mojžíšové - cvičení podle Mojžíšové
V roce 1990 byla metodika Ludmily Mojžíšové uznána ministerstvem zdravotnictví jako nová metoda v léčbě funkční ženské sterility. Vám bude jistě tahle metodika povědomější jako "cvičení podle mojžíšové".
 
 
Principy  metodiky
 
Metodika Mojžíšové funguje přes vertebroviscerální a viscerovertebrální reflexy. 
V podstatě to znamená, že porucha pohlavních orgánů souvisí s poruchou bederní páteře, pánve a naopak.
Tato metodika se zabývá převážně svalovinou pánevního dna.  
Tyto svaly jsou v těsné blízkosti ženských pohlavních orgánů, proto se zvýšené napětí ve svalovině pánevního dna, může přenášet i na vejcovody, dělohu, pochvu. 
Zvýšené napětí pohlavních orgánů může způsobovat poruchu jejich funkce
Na této poruše se může podílet i porucha funkce páteře, protože z páteře vycházejí nervy, které inervují pohlavní orgány.
Speciální cviky a léčebné manévry jsou zde zaměřené na mobilizaci kloubních struktur v oblasti pánve, bederní páteře a hrudníku (mobilizace žeber). 
Velmi důležité je ošetření "per rectum" (přes konečník), kdy můžeme přímo ovlivnit svalové napětí v oblasti malé pánve (m.puborectalis, m. levator ani, m. coxygeus).
 
 
 
Důležitá je spolupráce ženy (páru) 
 
1. Žena cvičí samostatně 2x denně speciální sestavu cviků po 20 opakováních.  
Cviky jsou rozděleny na 6 cviků uvolňovacích, 3 cviky posilovací a jsou přehledně znázorněny v tabulkách. 
Posilovací cviky se zadávají fyzioterapeutem až po uvolnění blokád.
 
2. Je potřeba si měřit bazální teplotu alespoň 2 ovulace (2-3 měsíce). 
Měřením je možno zjistit dobu trvání jednotlivých fází menstruačního cyklu i termín ovulace. 
Měří se 1x denně ještě na lůžku než vstaneme (v pochvě, konečníku, v ústech). 
Výsledky měření pečlivě zapisovat do menstruačního kalendáře.
 
3. Dodržovat pokyny ohledně pitného režimu, životosprávy a  správných pohybových stereotypů.
 
 
 
Jak probíhá terapie
 
1.návštěva - proběhne vyšetření, vysvětlení principu metodiky, zadání cviků, zadání pokynů ohledně životosprávy, nácvik správných pohybových stereotypů a poučení o měření bazální teploty
 
Na další návštěvu si zvu až po 4-6 týdnech vašeho cvičení.
 
 
2.návštěva - má dvě fáze (2 dny za sebou)
 
1.den
 • předehřátí soluxem spodní bederní páteře
 • masáž levatoru ani "per rectum"
 • mobilizace křížokyčelních (SI) skloubení a bederní páteře
 • zopakování cviků
 
2.den
 • předehřátí soluxem hrudní páteře
 • mobilizace žeber  1.-7.
 • mobilizace bederní páteře a křížokyčelních (SI) skloubení
 
 
Četnost procedur
 
Dále se dochází 1x za měsíc na kontroly (mobilizace a další terapie dle stavu). 
Tento cyklus návštěv se opakuje nejméně 6x. 
Pokud se po 6 návštěvách stav upraví, blokády a spasmy svalů odeznívají, žena může dále cvičit samostatně. 
Teď už necháváme prostor přírodě...
Čím je žena starší, tím delší dobu potřebuje k tomu, aby léčba byla úspěšná. 
Úspěšnost metodiky, tedy počet otěhotnění je 30-33%. 
Léčená žena se zbavuje i těžkostí jako jsou bolestivá menstruace, bolesti hlavy a páteře.
 
 
 
Pro které sterilní páry je metodika Mojžíšové vhodná 
 • kdy hodnota spermiogramu partnera je v normě, nebo alespoň na hranici normy (astenospermie, oligospermie)
 • jsou alespoň občasné ovulace u ženy prokázané bazálními teplotami, nebo jinými moderními prostředky
 • musí být prokázána průchodnost vejcovodů u žen, které měly opakované gynekologické záněty
 
 
Pro které sterilní páry je nevhodná
 • neprůchodnost vejcovodů
 • stavy po gynekologických operacích, kdy žena nemá ani jeden vejcovod (otěhotnění je ale možné „in vitro“ a metodika se uplatňuje u tonizace dělohy)
 • necrospermie, azoospermie - možnost inseminace od dárců
 
 
Další využití metodiky Mojžíšové
 • ovlivnění mužské sterility
 • infertilita (neschopnost donosit plod)
 • dysmenorea (bolestivá menstruace)
 • dyspareunie (bolestivost při pohlavním styku)
 • pelvalgie (bolestivost v pánvi neurčitého charakteru)
 • obstipace (zácpy)
 • inkontinence (nechtěný únik moči) a retence močová (zadržování moči)
 • vertebrogenní onemocnění, coxykodinie (bolestivá kostrč) a dětské skoliózy